ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 63 ส่งเอกสารการจบของ ม.3 และ ม.6
ตามที่อยู่ของนักเรียน
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ/แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายรับสมัครนักเรียน
11 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ
ชุดนักเรียน โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ/บริหารงานวิชาการ