สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
 
     
 
สีม่วง หมายถึง สีประจำวันเสาร์ 
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สีขาว หมายถึง คุณธรรม ความบริสุทธิ์ ความสว่าง สงบ อันเป็นสัญลักษณ์
ของพระพุทธศาสนา

 
คำขวัญ
 
รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 


 
ดอกไม้และต้นไม้ประจำโรงเรียน

 
ดอกเสลา