ภาพกิจกรรม
อบรมอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ
การอบรมอาชีพให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ การทำขนมปังไก้กรอกทอด และขนมสาลี่
ให้กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ ในวันที่ 27 มกราคม 2563
ณ ห้องคหกรรมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,12:56   อ่าน 223 ครั้ง