ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (อ่าน 82) 25 ก.พ. 64
ร่วมต้อนรับผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นเกียรติในการรับมอบหนังสือจากบริษัทสถาพรบ (อ่าน 3) 06 ก.พ. 64
ประกาศ !! ปิดด้วยเหตุพิเศษ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 10) 03 ก.พ. 64
ประกาศ !! ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (อ่าน 91) 03 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ !! สพม.7 ขอแจ้ง...ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 16) 03 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ !! ขอแจ้ง...ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 14) 03 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ !! สพม.7 ขอแจ้ง...ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 13) 03 ก.พ. 64
ประกาศ !! โรงเรียนปิดทำการ ตามประกาศของจังหวัดนครนายก ถึงวันที่ 4ม.ค.64 และเปิดเรียนวันที่ 10ม.ค.64 (อ่าน 49) 03 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ !! เปิดทำการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้นะคะ (อ่าน 13) 03 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ !! สพม.7 ขอแจ้ง...ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 11) 03 ก.พ. 64
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 130) 18 ธ.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ (อ่าน 114) 18 ธ.ค. 63
บัญชีปริมาณงานและราคา ปร.4 (อ่าน 114) 18 ธ.ค. 63
บัญชีปริมาณงานและราคา ปร5. (อ่าน 109) 18 ธ.ค. 63
บัญชีปริมาณงานและราคา ปร.6 (อ่าน 111) 18 ธ.ค. 63
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนฯ (อ่าน 122) 18 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผ่านระบบทางไกล (อ่าน 102) 24 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบ (อ่าน 117) 17 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 290) 25 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 354) 18 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ นโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 312) 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 309) 08 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 306) 08 มิ.ย. 63
แผนผังอาคารเรียนและห้องสอบ (อ่าน 10) 05 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงการติวเข้ม พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (อ่าน 226) 04 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ www.thailandlearning.org (อ่าน 243) 04 มิ.ย. 63
ประกาศ !!! รายชื่อนักเรียนและห้องสอบ ชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 11) 03 มิ.ย. 63
ประกาศ !!! รายชื่อนักเรียนและห้องสอบ ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 11) 03 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 189) 22 พ.ค. 63
ขอเชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ (อ่าน 272) 22 พ.ค. 63
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อ่าน 38) 14 พ.ค. 63
ประกาศ !! แบบการปักชื่อของชุดนักเรียน (อ่าน 224) 13 พ.ค. 63
ด่วน ‼️ ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองท่านใดมีปัญหาสมัครเรียนออนไลน์ไม่ได้ (อ่าน 184) 07 พ.ค. 63
OBEC POLL ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางการสอบ O-NET (อ่าน 276) 07 พ.ค. 63
สพฐ.เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 (อ่าน 33) 02 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การเลื่อนกำหนดการต่างๆ (อ่าน 21) 01 พ.ค. 63
ประกาศ !! โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 255) 29 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ‼️ การส่งหลักฐานประกอบการสมัครเรียนและมอบตัวทางไปรษณีย์ (อ่าน 32) 29 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6 ที่ยังไม่มีที่เรียน (อ่าน 21) 28 เม.ย. 63
หลักฐานประกอบการสมัครเรียนและมอบตัว ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 241) 22 เม.ย. 63