ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาวิชาทหาร

การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่ประสงค์จะสมัครให้นักเรียนเตรียมเอกสารดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาใบปพ.1
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป
***ให้นักเรียนนำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่คุณครูธัญรดี วิชาจารย์***
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น

สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3
ให้นักเรียนนำเงินค่าบำรุงสถานศึกษา คนละ 650 บาท มาจ่ายเพื่อไปรายงานตัว (การชำระเงินค่าบำรุงสถานศึกษาให้ชำระกับผู้กำกับ นศท.ของสถานศึกษาของโรงเรียนเพื่อนำจ่ายวันที่ไปรายงานตัว)

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 290 ครั้ง