ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 16) 22 พ.ค. 63
ขอเชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ (อ่าน 30) 22 พ.ค. 63
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อ่าน 4) 14 พ.ค. 63
ประกาศ !! แบบการปักชื่อของชุดนักเรียน (อ่าน 31) 13 พ.ค. 63
ด่วน ‼️ ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองท่านใดมีปัญหาสมัครเรียนออนไลน์ไม่ได้ (อ่าน 46) 07 พ.ค. 63
OBEC POLL ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางการสอบ O-NET (อ่าน 55) 07 พ.ค. 63
สพฐ.เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 (อ่าน 7) 02 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การเลื่อนกำหนดการต่างๆ (อ่าน 6) 01 พ.ค. 63
ประกาศ !! โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 37) 29 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ‼️ การส่งหลักฐานประกอบการสมัครเรียนและมอบตัวทางไปรษณีย์ (อ่าน 6) 29 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.6 ที่ยังไม่มีที่เรียน (อ่าน 5) 28 เม.ย. 63
หลักฐานประกอบการสมัครเรียนและมอบตัว ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 55) 22 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ทางออนไลน์ (อ่าน 9) 22 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3เดิมที่ได้เรียนต่อม.4 (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 11) 22 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่3-5 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7) 21 เม.ย. 63
ประกาศ!! ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ลงชื่อสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1และม.4 ปี2563 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 9) 21 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (สมัครได้ถึง วันที่ 12 พ.ค. 2563) (อ่าน 97) 04 เม.ย. 63
การรับเอกสารการจบ ของม.3 และ ม.6 (อ่าน 16) 28 มี.ค. 63
เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน รบกวนกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 47) 28 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ขอเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดซึ่งทาง สพฐ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (อ่าน 48) 28 มี.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 156) 28 ม.ค. 63