กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพัชรินทร์ ฤทัยมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชญาภา ดรุณพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภาวรินทร์ ภิรัตน์สุภาศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภานัน สัตบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ