กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเพชรพัชรพร เชิดชู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิรัตน์ คำมาก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชลิต สัตบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ