กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

จ่าสิบเอกประเสริฐ ยังมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายภิภพ สุขประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุระกิตติ์ สุทธากร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจีรประภา แจ้งเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเมตตา ยังมี
ครูอัตราจ้าง